Kickboks

Spor Genel Müdürlüğü CezaIarı Onadı


Muhtelif yer ve zamanlarda Federasyon hizmet ve faaliyetleri ile Federasyon Başkan ve Genel Sekreteri hakkında asılsız iddialarda bulunarak Kamuoyunda Federasyonumuzu yıpratıcı faaliyetlerde bulunan Sporcu Ahmet Şerafettin GÜRHAN, Antrenör Ali Osman ÇOPUR, Antrenör İbrahim PITIRLI ve Antrenör Ömer KULGA haklarında verilen sportif cezalarla ilgili olarak adı geçenler tarafından Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kuruluna yaptıkları itirazlar Kurul tarafından da yerinde görülmemiştir. Bu kişilere Tahkim Kurulunca onaylanan cezalar aşağıda belirtilmiştir.

Adı geçenler haklarında aldıkları sportif ceza oranlarında Hakem, Antrenör, Sporcu ve İdarecilikleri İle İlgili Olarak Sahip Oldukları Lisans ve Millilik Belgelerinin İptali İşlemleri En Kısa Sürede Federasyon Yan Kurulları ve de Yönetim Kurulunca Kararlaştırılarak Kamuoyuna Duyurulacaktır.

ADI SOYADI UNVANI İLİ ALDIĞI CEZA
Ahmet Şerafettin GÜRHAN Sporcu Ankara 15 Ay Müsabakalardan Men Cezası
Ali Osman ÇOPUR Antrenör İzmir 15 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası
İbrahim PITIRLI Antrenör Adana 9 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası
Ömer KULGA Antrenör Ankara 4 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası

Sporcu Ahmet Şerafettin GÜRHAN;
Federasyonumuz Başkan ve Genel Sekreteri hakkında Teknik Kurul karar defterindeki kararının sahte olduğunu ileri sürerek Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu, ayrıca adı geçen tarafından kendisine ait sosyal paylaşım sitesi Facebook ve Twitter’ dan Federasyon Başkanı hakkında kişiler önünde şeref ve haysiyetini rencide edecek nitelikte hakaret ve iftira içeren paylaşımlarda bulunduğu,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 13.09.2013 tarih ve 2013/5157 sayılı kararıyla iddia edilen konuyla ilgili KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA dair karar verildiği ve bu karara karşı yapılan itirazın Sincan 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 16.12.2013 tarih ve 2013/1269 sayılı kararıyla REDEDİLDİĞİ;

Yine adı geçen tarafından Ankara Cumhuriyet başsavcılığına aynı konuda ayrı bir şikayette bulunduğu, bu mükerrer soruşturma nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Federasyon Başkan ve Genel Sekreteri hakkında KAMU ADINA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA karar verildiği,

Bu eylemlerini Kamu Kurum ve Kuruluşları önünde gerçekleştirdiği, sosyal paylaşım sitelerinde hakaret ve iftiralarda bulunduğu, daha öncede 4 ayrı disiplin cezası alması nedeniyle adı geçene Federasyon Disiplin Kurulunca verilen cezaya karşı Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kuruluna yapmış olduğu cezanın iptali itirazı Tahkim Kurulunca Yerinde Görülmeyerek;

TAHKİM KURULUNCA; Federasyon Disiplin Talimatının 19. maddesinin(5) fıkrası uyarınca, (1) ve (4) fıkralara göre belirlenen 4 ay (3+1) Müsabakalardan men cezası 2 kat artırılarak 12 AY MÜSABAKALARDANMEN CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Daha önce disiplin cezası bulunduğundan Talimatın 50. maddesi uyarınca ceza takdiren1/4 oranında artırılarak 15 AY MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA 12 Haziran 2014 tarihinde oy birliği ile karar vermiştir.

Antrenör Ali Osman ÇOPUR;
Federasyonumuz Başkanı Salim KAYICI hakkında kişiler önünde şeref ve haysiyetini rencide edecek nitelikte hakaret ve iftirada bulunduğu, Teknik Kurul Karar Defterindeki kararının sahte olduğunu ileri sürerek Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 13.09.2013 tarih ve 2013/5157 sayılı kararıyla iddia edilen konuyla ilgili KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA dair karar verildiği ve bu karara karşı yapılan itirazın Sincan 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 16.12.2013 tarih ve 2013/1269 sayılı kararıyla REDEDİLDİĞİ;

Federasyon Başkanı hakkında asılsız iddialarda bulunarak yıpratma gayesi ile hareket ettiği, bu eylemlerini Kamu Kurum ve Kuruluşları önünde gerçekleştirdiği, sosyal paylaşım sitelerinde hakaret ve iftiralarda bulunduğu, bu eylemi ile faal bir sezon içerisinde kurulun görevine dahil tekrar suç işlediği ve son iki sene içerisinde Disiplin ve Ceza Talimatına göre hak mahrumiyeti gerektiren bir cezayı iki yıl içerisinde tekrardan işlediği gerekçesiyle adı geçene Federasyon Disiplin Kurulunca verilen cezaya karşı Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kuruluna yapmış olduğu cezanın iptali itirazı Tahkim Kurulunca Yerinde Görülmeyerek;

TAHKİM KURULUNCA; Federasyon Disiplin Talimatının 19. maddesinin(5) fıkrası uyarınca, (1) ve (4) fıkralara göre belirlenen 4 ay (3+1) Müsabakalardan men cezası 2 kat artırılarak 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Daha önce disiplin cezası bulunduğundan Talimatın 50. maddesi uyarınca ceza takdiren1/4 oranında artırılarak 15 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA 12 Haziran 2014 tarihinde oy birliği ile karar vermiştir.

Antrenör İbrahim PITIRLI;
Federasyonumuz Başkan ve Genel Sekreteri hakkında Teknik Kurul Karar Defterindeki kararının sahte olduğunu ileri sürerek Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu, ayrıca Federasyon Başkanı hakkında kişiler önünde şeref ve haysiyetini rencide edecek nitelikte hakaret ve iftirada bulunduğu,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 13.09.2013 tarih ve 2013/5157 sayılı kararıyla iddia edilen konuyla ilgili KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA dair karar verildiği ve bu karara karşı yapılan itirazın Sincan 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 16.12.2013 tarih ve 2013/1269 sayılı kararıyla REDEDİLDİĞİ; bu suretle adı geçen kişiler hakkında asılsız iddialarda bulunarak yıpratma gayreti ve hareket ettiği gerekçesiyle adı geçene Federasyon Disiplin Kurulunca verilen cezaya karşı Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kuruluna yapmış olduğu cezanın iptali itirazı Tahkim Kurulunca Yerinde Görülmeyerek;

TAHKİM KURULUNCA; Federasyon Disiplin Talimatının 19. maddesinin(5) fıkrası uyarınca (1) fıkraya göre belirlenen 3 ay Hak mahrumiyeti Cezası 2 kat artırılarak 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA 12 Haziran 2014 tarihinde oy birliği ile karar vermiştir.

Antrenör Ömer KULGA;
Federasyonumuz Başkanı Salim KAYICI hakkında kendisine ait sosyal paylaşım sitesi Facebook’ dan kişiler önünde şeref ve haysiyetini rencide edecek nitelikte hakaret ve iftira içeren paylaşımlarda bulunarak hakaret suçunu işlediği, bu suçunu internet ortamında işleyerek kişiler hakkında asılsız iddialarda bulunarak yıpratma gayreti ve hareket ettiği gerekçesiyle adı geçene Federasyon Disiplin Kurulunca verilen cezaya karşı Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kuruluna yapmış olduğu cezanın iptali itirazı Tahkim Kurulunca Yerinde Görülmeyerek;

TAHKİM KURULUNCA; Federasyon Disiplin Talimatının 19. maddesinin(1) fıkrası uyarınca 3 ay Hak mahrumiyeti Cezası ile cezalandırılmasına, aynı maddenin (4) fıkrası uyarınca ceza 1/3 oranında artırılarak sonuçtan 4 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA 12 Haziran 2014 tarihinde oy birliği ile karar vermiştir.

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U


0 0 vote
Article Rating

Fight Club

Fightclub, Türkiye'nin En büyük dövüş sporları sitesi

İlgili Makaleler

Abone ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu